หน้าหลัก >

นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่ง

1. รับสินค้าที่หน้างาน Techsauce 2022

ลูกค้าสามารถรับสินค้าที่หน้างานได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน (ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565) ที่บูธ Techsauce หน้าประตูทางเข้า-ออก หลัก

ในกรณีที่ลูกค้าเลือกรับสินค้าที่หน้างาน แต่ไม่สามารถมารับสินค้าได้ในช่วงเวลานั้นได้ ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ admin@techsauce.store
เพื่อแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการให้ทีมงานส่งสินค้าตามไปภายหลัง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม)

2. จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ

สินค้าจะถูกจัดส่งใน วันที่ 30 สิงหาคม 2565 และระบบจะทำแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกบริษัทขนส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า